How to Contact Me?


Email: houbitan@sjtu.edu.cn

Gmail: vippeterhou@gmail.com

WeChat: fuyanzenmeyanbitanH

SubscriptionAccount: worldvip_houbitan

Facebook: Peter Hou(582836465@qq.com)

WhatsApp: +86 18217527101

Instagram: vip.peterhou

SKype: Hou Peter

QQ: 582836465


Shanghai Jiao Tong University

No. 800 Dongchuan Road, Minhang District.

Shanghai, 200240, China.